רפואה  סינית היא רפואה הוליסטית - מתייחסת למערכות שלמות ,כלומר רפואה הרואה את האדם כשלם ולא רק את האיבר או המערכת החולה